Правила проведення Акції «Плюсуй смарт!»1. Загальні положення.
1.1.    Організатором Акції «Плюсуй смарт!» є Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (далі по тексту – «Організатор») (ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а).
1.2.    Виконавцем Акції «Плюсуй смарт!» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба мобільних новин», (ЄДРПОУ 35893973, місцезнаходження: 04119, Київська обл., м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, офіс 139) (далі по тексту – «Виконавець»). 
 
 
2.  Умови проведення Акції «Плюсуй смарт!» (надалі - Акція).
2.1.  Акція проводиться Організатором на території України у глобальній мережі Інтернет на веб-сайті pumb.plusone.com.ua (надалі — Сайт).
2.2.  Акція проводиться у період з 24 жовтня 2013 року (11.00.00 год.) і закінчується 25 листопада 2013 року (10.59.59 год.) (надалі – Період проведення Акції).
2.3.  Акція проводиться з метою просування послуг, що надаються під торговою маркою «ПУМБ».
2.4.  Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції.
 
 
3.  Вимоги до Учасників Акції.
3.1.    До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України та особи, що прирівнюються до них, які досягли 18-річчя, проживають на території України та зареєстровані на веб-сайті https://plus.google.com.
3.2.    Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
3.3.    Особа, яка на момент початку Акції є учасником Спільноти, визнається Учасником Акції.
3.4.    Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
3.4.1.   дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2.   дотримуватися правил користування Сайтом;
3.4.3.   вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.4.4.   свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.4.5.   не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції та/або можуть бути розцінені третіми особами як образливі та/або надокучливі.
3.5.    Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися,  реєструватися та зберігатися Організатором виключно з метою інформування такого Учасника Акції про результати визначення Переможців Акції, надсилання інформаційних матеріалів Організатора, вручення Призів Акції та сплати передбачених чинним законодавством України податків та зборів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на такі збір, обробку, використання та зберігання персональних даних для вказаних цілей.
3.6.    Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Призу Акції.
3.7.    У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та\або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
3.8.    Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

 
4.  Умови участі в Акції.
4.1.    Для участі у Акції необхідно:
4.1.1. Приєднатися до сторінки ПУМБ у Google+ https://plus.google.com/+pumbua/ та поділитися записом про Акцію.
4.1.2. Вказати свій e-mail для зв’язку.
4.2.    Право на участь у визначенні Переможця та отримання Призу Акції здобувають усі Учасники Акції, що належним чином виконали умови даних Правил.
4.3.    Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно):
4.3.1.      за розірвання договірних відносин з постачальником Інтернет послуг, як наслідок – неможливістю участі у Акції, тощо;
4.3.2.      за будь-які технічні збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Організатора/Виконавця Акції;
4.3.3.      за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції.
4.4.    У випадку виявлення факту підробки Учасником Акції або отримання вигоди з підробки процесу реєстрації на Сайті/ приєднання до Спільноти або інших умов Акції, порушення Учасниками Акції даних Правил Акції, деструктивних дій або дій вчинених з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією, такий Учасник Акції визнається Порушником.
 
 
5. Визначення Переможця Акції.
5.1. Визначення Переможця Акції проводиться 25 листопада 2013 року об 11.00.00 год. шляхом вибору за допомогою комп’ютерної програми серед усіх Учасників Акції, які належним чином виконали умови даних Правил та не визнані Порушниками.
5.2. Переможцем Акції визнається 1 (один) Учасник Акції, якого обрано в результаті вибору за допомогою комп’ютерної програми серед усіх, хто виконає всі умови Акції. Переможець Акції здобуває право на отримання Призу Акції 25 листопада 2013 року.
5.3. Учасники Акції, що не визнані Переможцем Акції, не здобувають права на отримання Призу Акції, будь – яких інших заохочень та компенсацій.
5.4. У разі виявлення хоча б однієї обставини з перелічених у п.7.11. даних Правил, незалежно від часу такого виявлення, відповідний Переможець Акції втрачає право на отримання належного йому Призу Акції. Організатор/Виконавець Акції проводить повторне визначення Переможця Акції в порядку та на умовах, визначених даними Правилами. Учасник Акції, що був визнаний Переможцем Акції раніше, не приймає участі у повторному визначенні Переможця Акції. Повторне визначення Переможця Акції проводиться не більше 2 (двох) разів.
5.5. Остаточні результати визначення Переможця Акції, з урахуванням повторного визначення Переможця Акції, фіксуються Організатором та відображаються у Протоколі. Результати проведення Акції, зафіксовані Організатором у Протоколі, є остаточними, що не підлягають оскарженню.
 
 
6.  Призовий фонд Акції.
6.1.   Призовий фонд Акції складає:
6.1.1. Приз -  мобільний телефон HTC One Dual SIM Gracier White вартістю 6 099,00 грн (шість тисяч дев’яносто девять гривень, нуль копійок) -1 шт.
6.2.     Призовий фонд складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для вручення Призу Переможцю Акції, що здобули на них право.
6.3.  Приз може відрізнятися від зображень розміщених на Сайті та/або рекламних матеріалах про Акцію.
 
 
7. Порядок, умови і терміни отримання Призів Акції.
7.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення Переможця Акції Організатор/Виконавець Акції повідомляють Переможця Акції про визнання його таким шляхом надсилання електронного повідомлення на e-mail Користувача. У повідомленні буде зазначено умови отримання Призу. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення Організатором/Виконавцем Акції електронного повідомлення.
7.2. Для отримання Призу Акції Переможець Акції зобов’язаний:
7.2.1. не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про визнання його Переможцем Акції зв’язатись з Організатором/Виконавцем та у будь – який зручний спосіб підтвердити свою згоду та можливість отримати Приз Акції;
7.2.2. протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту визнання його Переможцем Акції передати Організатору або Виконавцю за вказаною Організатором або Виконавцем адресою всі дані та скан-копії документів, необхідні для отримання Призу, а саме: копію дійсного паспорта громадянина України (усі сторінки з записами); копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу, адресу місцезнаходження. Вказані відомості і документи надаються засобами електронної пошти з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України та вручення Призу Акції;
7.2.3. протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту визнання його Переможцем Акції прибути в обумовлені з Організатором Акції час і місце у місто Київ (у випадку, якщо Переможець Акції проживає або знаходиться в Києві) для отримання належного йому Призу шляхом укладення договору дарування, з оригіналами вказаних в п. 7.2.2. документів. У випадку, якщо Переможець Акції проживає в іншому місті, договір дарування відправляється Переможцю засобами поштового кур’єрського зв’язку. Підписаний договір разом з фотографією Переможця Акції відправляється засобами поштового кур’єрського зв’язку в Київ. Приз Акції вручається Переможцю Акції після укладання договору дарування.
7.3. Приз вважається врученим з моменту укладення договору дарування.
7.4. З моменту вручення Призу Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних з реалізацією та користуванням належним йому Призом Акції.
7.8. Організатор та Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не здійснюють компенсацій, в тому числі грошової, у зв'язку з оформленням відсутності Переможця Акції за їх місцем роботи, придбанням квитків на будь-який вид транспорту та будь-якими іншими питаннями, пов’язаними з врученням Призу Акції.
7.9. Вручення Призу Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати належний йому Приз Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.10. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцем Акції належного йому Призу Акції після його вручення та/або за неможливість таким Переможцем Акції скористатись належним йому Призом Акції з будь-яких причин.
7.11. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції без будь – яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:
7.11.1. якщо Переможця Акції визнано Порушником до моменту вручення йому Призу Акції;
7.11.2. якщо Переможець Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Призу Акції, з не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
7.11.3. якщо Переможець  Акції не вчинить дій, передбачених у п. 3.4 даних Правил у їх сукупності та інших зобов'язань, передбачених даними Правилами;
7.11.4. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Призу Акції будь – яким доступним способом;
7.11.5. якщо відомості, що надані Переможцем Акції відповідно до вимог п. 7.2.2. даних Правил, не відповідають вимогам чинного законодавства України та/або даним Правилам та/або не відповідають даним оригінала паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків, що пред’явлені Переможцем Акції під час отримання Призу Акції або є не достовірними;
7.11.6. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;
7.11.7. у разі неналежного виконання умов даних Правил.
7.12. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів і інформації є необхідною умовою отримання Призу Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця Акції права на одержання належного йому Призу Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Призу Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.13. У разі неможливості вручення відповідного Призу Акції належному Переможцю Акції, з урахуванням умов повторного визначення Переможця Акції, він визнається незатребуваним. При цьому такий Приз Акції не може бути затребуваним Переможцем Акції повторно.
7.14. У разі виявлення неможливості вручення/реалізації Призу Акції, Організатор або Виконавець мають право розпорядитися незатребуваним Призом на свій розсуд.


8.  Загальні умови Акції.
8.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на веб-сайті pumb.plusone.com.ua та у спільноті https://plus.google.com/+pumbua/posts.
8.2. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню.
8.3. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника/Переможця Акції.
8.4. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Призів Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.
8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
8.5.1. неознайомлення з даними Правилами Акції;
8.5.2. неознайомлення з Призовим фондом Акції та умовами отримання Призу Акції;
8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для вручення Призу Акції у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
8.5.5. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Призу Акції;
8.5.6. якість надаваних перевізником послуг.
8.6. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
8.6.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції.  Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;
8.6.2. інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По батькові  Переможця Акції будуть опубліковані без сплати будь-якої винагороди;
8.6.3. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження отриманих від Учасника/відповідного Переможця Акції даних, в тому числі - персональних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Повідомлення про збір, використання, зберігання та реєстрацію персональних даних надсилається в електронній формі.
8.6.4. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки Організатору/Виконавцю будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно даних Правил.
8.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили дані Правила.
8.8. У випадку виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будь – якого Учасника Акції, в тому числі, визначених у п. 4.4. Правил, Організатор/Виконавець Акції має право прийняти рішення щодо автоматичного блокування IP-адреси відповідного Учасника Акції. Заблокований акаунт може бути поновлений виключно за особистим обґрунтованим поясненням такого Учасника Акції Організатору/Виконавцю Акції. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право визначати, які саме дії є протиправними та які пояснення є обґрунтованими.
8.9. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцем Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
8.10. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможця Акції, розподілу  та врученням Призу Переможцю Акції;
8.11. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом постачальника даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції.
8.12. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами Акції.
8.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.14. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
8.15. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

Phone
Block

Приєднайтеся до сторінки ПУМБ у Google+

Block

Поділіться цим записом в будь-якій соціальній мережі

Block

Вкажіть e-mail для зв'язку з вами у разі виграшу